Předseda klubu Marcel Hejna: Věřím v záchranu a máme i dlouhodobé cíle

Od roku 2015 pracuje v Morendě jako vedoucí mužstva mužů A a organizační pracovník. Od listopadu 2019 je členem výboru a od června loňského roku v čele klubu vystřídal dlouholetého předsedu Stanislava Šlégla. V předvečer zahájení jarní části krajského přeboru MARCEL HEJNA odpověděl na několik otázek.

Jak se změnila Vaše práce v klubu coby sekretáře a teď předsedy?

„Hlavně té práce hodně přibylo. Je to značný rozdíl, starat pouze o A mužstvo a nějaké drobnosti okolo chodu klubu a najednou řídit celý klub. Těch starostí mnohem více a zabere to mnohem více času. Ve výboru je nás pět, tak naštěstí nemusím řešit úplně všechno sám. I když samozřejmě nejvíce práce a zodpovědnosti je na mně.“

Co bylo hlavním důvodem změn ve vedení klubu a jaké hlavní priority si sám stanovíte?

„Bývalý předseda Stanislav Šlégl si chtěl po dvaceti letech denodenní práce pro klub odpočinout. Já bych mu touto cestou velice rád poděkoval za všechno co pro Morendu za těch dvacet let udělal a rovněž bych chtěl podotknout, že pan Šlégl v klubu neskončil. Stará se o hřiště, za což mu patří rovněž velký dík. Záměry jsou krátkodobé i dlouhodobé. Z těch krátkodobých je to určitě záchrana A mužstva v krajském přeboru a následně jeho fungování tak, abychom se záchranou neměli v budoucnu problémy a pohybovali se v lepším středu tabulky. Co se dlouhodobých cílů týče, tak to je práce s mládeží, kterou chceme určitě zlepšit a docílit toho, aby úroveň mládežnických týmu šla nahoru a dorost a žáci se během tří až pěti let dostali do krajského přeboru. Určitě chceme nastolit takové podmínky, aby děti v Morendě zůstávaly a neměly tendence odcházet do jiných klubů v Brně, jak se to aktuálně děje. Dále chceme určitě zlepšit zázemí klubu, což je také na delší dobu. Dílčí úpravy již proběhly, jako bylo například vymalovaní v prostorách šaten, rekonstrukce kotelny a další.“

Do nejvyšší funkce  nastupujete v nelehkém období, kdy je áčko poslední. Asi to nebylo lehké rozhodování. Co nakonec převážilo misku vah na stranu funkci vzít?o, je něco co se nesplnilo?

„Do funkce jsem nastoupil v červnu loňského roku. Že to nebude vůbec jednoduché, jsem věděl, ale že áčko po podzimu bude na posledním místě, s tím jsem nepočítal. Cíl i s ohledem na hodně mladý kádr byl pohybovat se od desátého a dvanáctého místa. To se nám bohužel nepovedlo. Lehké rozhodování to určitě nebylo, přemýšlel jsem o tom asi měsíc, možná dva, a když mně podpořil bývalý předseda, ostatní členové výboru a hlavně se mně dostalo pochopení i doma, tak jsem se rozhodl funkci vzít. Své ženě musím moc poděkovat, protože mě doma moc často nevidí. 🙂 A neméně pádný důvod je, že za těch šest let  mně klub přirostl k srdci a chci pro něj něco udělat.“

Lze pochopit, že po nástupu do funkce bylo třeba řešit hlavně áčko. Nachystáte teď nějaké novinky i pro diváky a fanoušky?

„V loňském roce dosáhl klub 115 let od svého vzniku. Bohužel kvůli covidu jsme nemohli, i když jsme chtěli, nějaké oslavy uspořádat. V tuto chvíli se bavíme o tom, že bychom to udělali letos v létě, ale zatím není nic konkrétního dohodnuto. Myslím si, že konečné stanovisko padne někdy kolem poloviny dubna.“