Koncepce klubu

Krátkodobé cíle

 • Stabilizace A mužstva v KP
 • Prověření veškerých možností v rámci dotačních programů za účelem získání finanční prostředky na chod klubu (MŠMT, BRNO, JmK)
 • Znovuotevření klubu Slavistů
 • Zprovoznění webových a facebookových stránek
 • Navýšení počtu partnerů klubu

Dlouhodobé cíle

 • Navýšení počtu členů realizačních týmů jednotlivých kategorií
 • Navýšení členské základny včetně náborových dnů
 • Stabilizace mládežnických oddílů v nejvyšších krajských soutěžích
 • Propojení a provázanost muži A + muži B + Dorost (příprava, tréninky)
 • Zahájení jednání se ZŠ (Bakalovo nábřeží, Horní, Křídlovická) o spolupráci
 • Zapojení hráčů A týmu případně bývalých hráčů do chodu klubu
 • Investice do zázemí oddílu z hlediska stavebních úprav

Prezentace klubu
a aktivity

 • Web + Facebook
 • Mládežnické turnaje + předsezoní turnaje
 • Dětský den za účasti ZŠ
 • Příměstské kempy nebo tábory
 • Akce v rámci prestižních utkání s brněnskými týmy
 • Prodej a prezentace v rámci fanshopu

Prezentace partnerů
a klubu

 • Reklamní plochy na stadionu
 • Logo na dresech
 • Webové stránky
 • V rámci turnajů + reklamní podklady při akcích