Valná hromada - souhrn

20.06.2021

Valná hromada

Nejzásadnější událostí VH pořádané v pátek 18.6.2021 bylo odstoupení z funkce předsedy spolku pana Stanislava Šlégla, který byl v čele spolku po dobu 20-ti let a vykonal pro oddíl kopané nesčetně práce. Namátkově například rekonstrukce starých kabin, výstavba nové tribuny včetně kompletního zázemí, posun mužského oddílu do nejvyšší krajské soutěže a další. Tímto bych v zastoupení VV poděkoval za dlouholeté působení a množství odvedené práce. 

Průběh VH a hlavní body:

  • v pátek 18.6.2021 se uskutečnila valná hromada spolku SK Moravská Slavia-fotbal, z.s.
  • výkonný výbor v čele s dlouholetým předsedou Stanislavem Šleglém rezignoval na své funkce
  • byl zvolen nový výkonný výbor v novém složení:

předseda spolku - Marcel Hejna 

místopředseda spolku - Tomáš Kubík

člen výkonného výboru spolku - Miroslav Koblížek

člen výkonného výboru spolku - Vít Reichmann

člen výkonného výboru spolku - Janis Petinis

  • odsouhlaseno VH, navýšení členských příspěvků z důvodu nárůstu cen energií na 4 000,- ročně z dosavadních 3 500,-
  • odsouhlaseno VH, že z důvodu omezení vlády, která proběhla na přelomu roku 2020/2021 a zásadně ovlivnila průběh právě skončené sezony, budou členské příspěvky sníženy na 2 000,- za celý rok 2021